Algemene voorwaarden

Update: 15 januari 2021

Om onze samenwerking prettig te laten verlopen kun je hier de algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst vinden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen samenwerkingsverbanden. Wanneer u akkoord gaan met een offerte, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomst.

De voorwaarde van onze samenwerkingsovereenkomst:

  1. Onze trouwwebsites worden standaard gezet op namen.trouwwebsite.nl of namen.uitnodigingbruiloft.nl dus bijvoorbeeld kimenmike.trouwwebsite.nl of kimenmike.uitnodigingbruiloft.nl. Wil jij een uniek domeinnaam zonder trouwwebsite of uitnodigingbruiloft bijvoorbeeld, kimenmike.nl dan reken ik hier een extra bedrag van €80 voor.

  2. Voorafgaand aan de uitvoering van een website of ontwikkeling geef u duidelijk aan welke website template u wilt afnemen. Zijn er geen duidelijke extra aanwijzingen voor de template, dan zal ik alleen het standaard template leveren. Wanneer u tijdens of na uitvoering van de overeenkomst van de opdracht afwijkende voorkeuren of wensen kenbaar maakt die niet kenbaar zijn gemaakt tijdens de communicatie over het template, en ik hierdoor extra werk heb, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

  3. U bent verantwoordelijk voor de content. Dit houdt in: de tekst, de afbeeldingen en de data. Ik ben verantwoordelijk van de juiste verwerking hiervan op de website. Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de negatieve gevolgen door eventuele verspreiding van de content op de website, spelfouten of externe factoren die buiten mijn macht liggen. (Bv. Wanneer de website down is door problemen bij het hostingbedrijf.)

  4. Het website template kost eenmalig €299 inclusief BTW, en hiermee is de website maximaal 1 jaar online. Wilt u de website langer dan 1 jaar online hebben dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

  5. Website onderhoud en installaties worden volledig door ons verzorgd.

  6. Alle offertes van Trouwwebsite.nl zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door hem worden herroepen, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

  7. Trouwwebsite.nl kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien naar het oordeel van Trouwwebsite.nl de offerte een duidelijke vergissing of typefouten bevat. De offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Freelancewebsites.nl worden herroepen.

  8. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

  9. Een overeenkomst komt tot stand op het moment zodra de klant de algemene voorwaarden van de offerte accepteert.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de content op deze website liggen bij Trouwwebsite.nl. Verspreiden of kopiëren en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van Trouwwebsite.nl.

 

Disclaimer

De eigenaar van trouwwebsite.nl, Gijs Kouwenhoven, heeft de informatie op deze website met grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Trouwwebsite.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Trouwwebsite.nl. Trouwwebsite.nl houdt zich het recht voor om in de eigen producten en diensten op ieder moment wijzigingen door te voeren zonder daar vooraf mededeling van te doen. De op deze website gepubliceerde informatie is geheel vrijblijvend. U kunt ervan op aan dat Trouwwebsite.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar info@trouwwebsite.nl.

Scroll naar boven